Hiển thị kết quả duy nhất

Glyceryl Monostearate 40 SE

Mô tả sản phẩm: Glyceryl Monostearate được hydro hóa từ dầu thực vật, và là một chất phụ gia (E471)