Ứng dụng beta carotene trong thực phẩm

ỨNG DỤNG BETA CAROTENE TỰ NHIÊN LÀM CHO THỰC PHẨM HẤP DẪN HƠN

Beta carotene được phân bố rộng rãi, thường được sử dụng làm chất tạo màu để tạo ra màu vàng cam trong nhiều loại thực phẩm. Beta carotene được coi là carotene chính có trong chế độ ăn uống của con người. β carotene được sử dụng dưới nhiều hình thức tạo màu cho các loại thực phẩm khác nhau. Ở người, β carotene được hấp thụ phần lớn được chuyển hóa thành vitamin A như là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho con người.

Continue reading